Dücane Cündioğlu Sözleri

Dücane Cündioğlu Kimdir ?

Dücane Cündioğlu: Bir dilci ve felsefeci. 1980’lerden itibaren yayımlamaya başladığı ilk yazıları, kendisinin Mantık, Dilbilim, Yorumbilim (Hermeneutik) gibi disiplinler aracılığıyla kavramaya çalıştığı geleneksel dinî bilimler ve bu bilimlerin modern eleştirileri üzerinedir; daha sonra yakıntarih bağlamında din ve bilim, din ve siyaset ilişkilerini ele alan incelemelerinin yanısıra bazı monografiler yayımlamış, felsefe, teoloji, psikoloji, tasavvuf, tarih, edebiyat, çeviri, sanat, mimarlık, sinema gibi farklı alanlarda uzun yıllar içerisinde kaleme aldığı felsefî denemelerinin bir kısmını daha sonradan kitaplaştırarak neşretmiştir. 13 yıl boyunca sürdürdüğü köşeyazarlığını 5 Şubat 2011 tarihinde sonlandırdıktan bu yana, sadece Tıp, Matematik ve Hukuk üzerine çalışmaktadır.

Dücane Cündioğlu
Dücane Cündioğlu SözleriYeni İçerikler Yükleniyor...

Gösterebileceğimiz başka birşey kalmadı :(
Güzel Sözler Kütüphanesi
SözOkur.com